01

Dostawa urządzeń i armatury hydraulicznej do budowy węzła cieplnego o mocy 400kW w budynku odbiorcy ciepła w Łukowie zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia - SWZ


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Łukowie ul. Świderska 42, ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania: "Urządzenia i armatura hydrauliczna do budowy węzła cieplnego w budynku odbiorcy ciepła w Łukowie".  zgodnie z załączoną specyfikacją SWZ i zestawieniem materiałów w załączniku nr 1.

Numer sprawy: TP/4/2022

Termin Składania Ofert: 25.05.2022 do godz. 13:00.

  1. Ogłoszenie o Zamówieniu PEC Łuków - węzeł
  2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ - węzeł
  3. Formularz oferty przetargu nieograniczonego-węzeł - zał. Nr 1
  4. Projekt Umowy - węzeł - zał. Nr 4

SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.peclukow.pl z zakładki: Aktualności - Przetargi.

Aktualizacja 26.05.2022 r.

Protokół z udzielania zamówienia publicznego