01

Jak ograniczyć zużycie ciepła?

PEC sp. z o.o. w Łukowie nie jest zainteresowane maksymalizowaniem sprzedaży ciepła.

Każdemu z nas powinno zależeć na ograniczeniu zużycia ciepła, gdyż proces wytwarzania i przesyłu, który wiąże się na ogół ze zużyciem znacznych ilości energii pierwotnej, może powodować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, głównie w wyniku emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Rosnące ceny energii spowodowały, że opłaty związane z ogrzewaniem mieszkań i dostawą ciepłej wody stały się odczuwalnym wydatkiem w budżetach domowych, dlatego tak bardzo istotne jest zadbanie o racjonalne korzystanie z ciepła. Przedsiębiorstwo jest też zainteresowane racjonalizacją produkcji ciepła przy zachowaniu komfortu cieplnego u odbiorców, gdyż jest to związane ze zmniejszeniem kosztów związanych z działalnością szczególnie dotyczących rozbudowy mocy wytwórczych. W celu racjonalizacji użytkowania energii konieczna jest znajomość charakterystyki energetycznej budynku, jak również działań jakie można podjąć w celu ograniczenia zużycia ciepła.

Praktyczne porady

 1. Charakterystyka energetyczna budynku - wykonanie audytu
  Każdy budynek ma właściwie inne zapotrzebowanie na ciepło. Zależy to między innymi od wieku budynku, stanu i wielkości okien, liczby ścian zewnętrznych itd. Czynniki te mają wpływ na to, w jakim tempie i w jakiej ilości ciepło jest wytracane na zewnątrz. Warto zatem zrobić audyt energetyczny budynku, aby określić, w jakiej klasie jakości energetycznej się on znajduje. Pozwoli to również określić czas i sposoby termomodernizacji. Wydaje się , że właśnie termomodernizacja budynków jest podstawowym zadaniem administracji. Pełna termomodernizacja budynku pozwala zaoszczędzić nawet do 30% całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynków zbudowanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku jeżeli nie były dotychczas modernizowane.
 2. Docieplenie stropu lub stropodachu
  Nieocieplone lub źle zaizolowane dachy i stropodachy są przyczyną znacznych strat ciepła w budynkach (ok. 22% ogólnych strat). Rzadsze, ciepłe powietrze unosi się do górnych części domu i powinno być tam utrzymane jak najdłużej, w czym kluczową rolę odgrywa izolacja dachu lub stropodachu. Ocieplenie dachu skuteczne obniża straty ciepła, likwiduje mostki cieplne i nieszczelności. Ogranicza strefy temperatur ujemnych wewnątrz stropodachu. Izolacja termiczna dachu i stropodachu podwyższa komfort cieplny pomieszczeń najwyższej kondygnacji. I to nie tylko zimą. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne oddziaływania wysokich temperatur występujących latem na mikroklimat tych pomieszczeń. Eliminuje przemarzania ścian i dachów a więc i ryzyko pojawiania się pleśni i grzybów. Oblicza się, że ocieplenie stropodachu niewentylowanego (pełnego) umożliwia obniżenie strat ciepła przez przenikanie przez stropodach nawet w 80%-90% (zależnie od cech izolacyjności termicznej stropodachu w stanie istniejącym), a tym samym obniżenie sezonowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynku o 5%-15%.
 3. Docieplenie ścian zewnętrznych
  Według ekspertów, prawie 40% traconego przez budynek ciepła przenika przez jego nieocieplane ściany. Z badań wynika, że ściana jednowarstwowa z materiału o najlepszych parametrach termicznych posiada 3 do 6 razy gorsze właściwości termoizolacyjne od najlepszych  materiałów termoizolacyjnych. Ściana wykonana z betonu o grubości 50 cm ma taką samą izolacyjność cieplną jak mur z cegły dziurawki o grubości ok. 35 cm lub płyta izolacyjna z wełny mineralnej lub styropianu o grubości 2,5 cm.
 4. Uszczelnienie lub wymiana okien
  Z badań wynika, że przez okna tracimy od 15% do 25% ciepła. Wpływ na akumulację ciepła ma szczelność okien i ich powierzchnia. Stare okna oznaczają wpuszczanie zimna do pomieszczenia przez szczeliny, i tracenie ciepła na zewnątrz tą samą drogą. Zaradzić temu można uszczelniając okna, co jest prostą czynnością, nie wymagającą szczególnych specjalistycznych narzędzi. Warto jednak zastanowić się nad wymianą okien na nowe oraz zamontowaniem żaluzji, rolet czy okiennic, które chronią dodatkowo przed stratami ciepła.
 5. Modernizacja instalacji c.o.
  Duże straty ciepła mogą być spowodowane złą regulacją instalacji c.o. Warto, w porozumieniu z administratorem budynku, zainstalować zawory termostatyczne przy grzejnikach. Termostaty przy kaloryferach będą skutecznie służyły do ograniczania zużycia ciepła w poszczególnych pomieszczeniach, a tym samym pomieszczenia te nie będą przegrzewane. Zawory termostatyczne są łatwe w obsłudze i pozwalają ustawić mieszkańcowi w każdym pomieszczeniu temperaturę komfortu cieplnego.
 6. Temperatura pomieszczeń
  Temperatura w pomieszczeniach zależy od indywidualnych odczuć każdego z nas. Zalecana temperatura wg normy to dla pokoi dziennych - 20°C, dla sypialni - 18°C, dla łazienki -24°C. Przegrzewanie pomieszczeń kosztuje zarówno w wymiarze finansowym jak i zdrowotnym. Jeśli nie korzystamy z ogrzewanych pomieszczeń zmniejszając temperaturę do-16-17°C , nie wychładzamy nadmiernie mieszkania a oszczędzamy zużycie ciepła.
 7. Wietrzenie.
  Wietrzenie zapewnia lepszą jakość powietrza w mieszkaniu a co za tym idzie poprawia samopoczucie. Ciągłe wietrzenie powoduje duże straty ciepła, wietrz krótko i intensywnie - raz dziennie. Przed otwarciem okna zakręć zawory termostatyczne przy grzejniku. Zamykaj drzwi i okna na klatkach schodowych.
 8. Zużycie ciepłej wody.
  Używając natrysku zamiast kąpieli w wannie zaoszczędzisz każdorazowo nawet do 70 litrów wody. W czasie codziennej toalety pamiętaj że nawet niewielkie zbędne ubytki w dłuższym okresie czasu powodują duże straty wody i energii. Wskazane jest również zastosowanie perlatorów na wylewkach baterii.
 9. Przysłony.
  Staraj się nie zasłaniać źródeł ciepła jakimi są grzejniki. Meble ustawiaj tak, żeby nie powodowały przeszkód w rozchodzeniu się ciepła. Okna zasłonięte długimi i grubymi zasłonami, powodują przegrodę w zyskach ciepła od grzejnika i nie pozwalają w słoneczny dzień na dopływ ciepła przez szyby.

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków