01

Porównanie cen i stawek opłat PEC Łuków z V.2022 i IX.2022

Porównanie cen i stawek opłat PEC Łuków z V.2022 i IX.2022

W związku z Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łukowie spółka z o.o. z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zmiany taryfy dla ciepła z dniem 01 września 2022 r. wprowadza się do stosowania Zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2022 r. Nr OLB.4210.41.2022.AWr oraz opublikowaną w dniu 10 sierpnia 2022 r. w Biuletynie Branżowym URE ? Ciepło Nr 511 (1771).

 

Porównanie cen i stawek opłat PEC Łuków  z V.2022 i IX.2022

Rodzaje cen i stawek opłat

J.m.

V 2022

IX 2022

Dynamika [%]

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

11 795,80

11 768,03

99,76

Cena ciepła

zł/GJ

48,44

66,64

137,57

Cena nośnika ciepła

zł/m3

20,59

23,99

116,51

Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

zł/MW

3 126,93

3 458,79

110,61

Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

zł/GJ

13,59

14,96

110,08

Średnia cena wskaźnikowa

zł/GJ

88,43

108,55

122,75

Zmiana taryfy zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 08.04.2022 r. spowodowała przeciętny wskaźnikowy wzrost stosowanych cen na poziomie 22,75 %.