01

Ciepło systemowe

Ciepło sieciowe w postaci gorącej wody bądź pary wodnej

5Ciepło sieciowe, zwane inaczej systemowym, jest ciepłem produkowanym w dużych obiektach takich jak ciepłownie czy elektrociepłownie, w postaci gorącej wody bądź pary wodnej.

W chwili obecnej ciepło systemowe w naszym mieście w największym zakresie zapewnia Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zalety ciepła systemowego:

W PEC sp. z o.o. w Łukowie ciepło wytwarzane jest w kotłach wodnych wyposażonych w systemy różnych urządzeń eliminujących zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Pełna automatyzacja procesu spalania zapewnia niezawodną produkcję ciepła dostosowaną do zmiennych warunków obciążenia sieci w zależności od temperatury zewnętrznej.

Ciepło do budynku dostarczane jest rurociągami w postaci gorącej wody. Woda sieciowa nie jest stosowana bezpośrednio do ogrzewania, lecz ciepło w niej zawarte, przekazywane jest do instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody w budynkach poprzez wymienniki ciepła. Do przesyłu ciepła wykorzystuje się ponad 15 km sieci. Pracownicy PEC sp. z o.o. dbają o to, by system ciepłowniczy działał sprawnie o każdej porze dnia i nocy. Sieć ciepłownicza jest stale monitorowana i systematycznie modernizowana. Dodatkowo, stała obsługa urządzeń grzewczych, która działa 24 godziny na dobę, zarówno w dni powszednie, jak i we wszystkie święta, może usunąć ewentualne powstające awarie.

Sieć ciepłownicza składa się z przewodów magistralnych, rozgałęźnych i przyłączeniowych. W miejscu odbioru ciepła, w węzłach cieplnych, nie emituje się spalin ani zanieczyszczeń.

Przedsiębiorstwo posiada węzły jednofunkcyjne, tylko na potrzeby centralnego ogrzewania i wielofunkcyjne, na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego. Wszystkie węzły cieplne wyposażone są w automatykę regulującą dopływ ciepła do węzła w zależności od temperatury zewnętrznej dla potrzeb centralnego ogrzewania i w celu utrzymania stałej temperatury ciepłej wody.

Ciepło systemowe może być dostarczane przez cały rok - bez ograniczeń. To od administracji budynków zależy, kiedy grzejniki w mieszkaniach i lokalach użyteczności publicznej będą ciepłe. Ponadto, nie ma potrzeby zakupu i składowania paliwa..

Ciepło systemowe to najbezpieczniejszy sposób ogrzewania mieszkań, budynków użyteczności publicznej oraz powierzchni przemysłowych i handlowych. Korzystając z niego nie musisz obawiać się niebezpieczeństw związanych z innymi, alternatywnymi nośnikami energii. Nie należy też martwić się o okresowe przeglądy szczelności instalacji i sprawność urządzeń grzewczych oraz wentylacji - komfort i bezpieczeństwo to podstawowe zalety ciepła systemowego.

Strefa PEC

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków