01

Infrastruktura

Źródła ciepła oraz sieć ciepłownicza

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła.  Produkcja ciepła odbywa się w kotłowni rejonowej przy ul. Świderskiej 42. Około 70% produkowanego ciepła zużywane jest na ogrzewanie budynków. Pozostałe, to ciepło wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Źródło ciepła

 Ciepłownia rejonowa przy ul. Świderskiej wyposażona w trzy kotły WR5/WR8-M o mocy znamionowej (nominalnej) 8 MW i wydajności maksymalnej trwałej 10 MW każdy wraz z budynkami i urządzeniami pomocniczymi,


Sieć ciepłownicza

Ciepło do budynku dostarczane jest rurociągami w postaci gorącej wody. System ciepłowniczy obejmuje 18 km sieci wciąż rozbudowywanej i modernizowanej składającej się z przewodów magistralnych, rozgałęźnych i przyłączeniowych.

Sieć zasilana jest z ciepłowni rejonowej przy ul. Świderskiej. Pełna automatyzacja procesu spalania zapewnia niezawodną produkcję ciepła dostosowaną do zmiennych warunków obciążenia sieci i temperatury zewnętrznej.

Długość sieci w technologii preizolowanej wynosi 8 km.


Węzły cieplne

Ciepło dostarczone siecią do węzła cieplnego, przekazywane jest do wewnętrznego obiegu grzewczego centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody poprzez wymienniki ciepła.

Przedsiębiorstwo posiada węzły jednofunkcyjne, tylko na potrzeby centralnego ogrzewania i wielofunkcyjne, na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego. Wszystkie węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową regulującą dopływ ciepła do węzła w zależności od temperatury zewnętrznej dla potrzeb centralnego ogrzewania i w celu utrzymania stałej temperatury ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo posiada w eksploatacji 194 węzłów cieplnych, w tym 157 wielofunkcyjnych i 37 węzłów jednofunkcyjnych.

 

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków