01

Jak się przyłączyć?

Najważniejsze kroki związane z przyłączeniem do systemu ciepłowniczego

Szczegółowe informacje na temat przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz wzory dokumentów są dostępne w naszej siedzibie przy ul. Świderskiej 42 w Łukowie.

Najważniejsze kroki związane z przyłączeniem do systemu ciepłowniczego to: 

  1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Na podstawie danych przedstawionych we wniosku mogą zostać wykonane analizy warunków technicznych i ekonomicznych w zakresie możliwości przyłączenia do sieci. Wniosek
  2. Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i umowy o zainstalowanie węzła cieplnego. Umowy określają m.in. zasady wykonania przyłącza i budowy węzła, zobowiązania stron, dane dotyczące obiektu, wielkości zamówionej mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji itp. Po podpisaniu umowy rozpocznie się proces inwestycyjny polegający na opracowaniu dokumentacji, uzyskaniu pozwoleń i budowie przyłącza i węzła cieplnego;
  3. Podpisanie (po zrealizowaniu inwestycji) kompleksowej umowy sprzedaży ciepła. Umowa określa m.in. zasady dostawy ciepła, zobowiązania stron, wielkość zamówionej mocy. Po podpisaniu umowy rozpoczyna się dostawa ciepła do obiektu.

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków